Warsztaty teatralne - Krzyżowa, Berlin, Lublin


Projekt Fundacji im. dr. Michaela Dethloffa


W roku 2017 mija 500 lat odkąd Marcin Luter przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze swoje tezy. Uczestnicy/czki projektu w wieku 13-16 lat spędzą 12 dni w Krzyżowej/Polska, przygotowując przedstawienie teatralne z elementami slamu poetyckiego o tematyce związanej z 500-leciem reformacji i tezami Marcina Lutra. W trzech grupach warsztatowych: slam poetycki, muzyka i teatr uczestnicy będą tworzyć własne teksty i elementy składowe przedstawienia w nawiązaniu do ówczesnej i współczesnej sytuacji. Będą poszukiwać odpowiedzi, na ile tamto dzieło jest dziś aktualne, jakie znaczenie mają wartości zawarte w jego tezach dla dzisiejszych społeczeństw i jak młodzież z krajów sąsiedzkich widzi relacje kościół-państwo. Wynikiem tych przemyśleń będzie powstanie wspólnego przedstawienia scenicznego. Językami projektu będzie polski i niemiecki. Efekty projektu zostaną pokazane na zakończenie warsztatów w Krzyżowej, a następnie jesienią w Berlinie i Lublinie.

Pokazom towarzyszyć będzie dyskusja z publicznością.

Terminy:

18-30.08.2017 Krzyżowa

27.09-1.10 Berlin

15.11-19.11 Lublin

Uczestnicy spotkania zobowiązują się do wzięcia udziału w każdej części projektu.

Koszt uczestnictwa w projekcie to 2200 zł. Projekt odbędzie się, jeżeli otrzymamy wnioskowane dotacje.

Zapisy przyjmuje sekretariat od 1. do 31. marca 2017r.

Zaliczka w wysokości 500 zł płatna gotówką w sekretariacie.

Oferta dla 10 uczniów od poziomu A2.2/A2 wzwyż.

 

Projekt w Krzyżowej