Fundacja


Fundacja pod nazwą „Fundacja im. dr. Michaela Dethloffa" (FiMD) została powołana przez Andrzeja Dethloffa zwanego dalej Fundatorem, dnia dziewiątego marca dwa tysiące szesnastego roku (2016-03-09), z siedzibą w Warszawie.

 

Andrzej Dethloff

Cel Fundacji


Celem Fundacji jest działalność oświatowo-wychowawcza, a w szczególności wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie nauki języka niemieckiego.