Kalendarz szkoły


Organizacja roku szkolnego 2023/2024


Zajęcia rozpoczynamy w czwartek, 7 września 2023r.

Nauka podzielona jest na dwa semestry, letni i zimowy, zgodnie z kalendarzem Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Plan zajęć i listy z podziałem na grupy zamieścimy na stronie www.dethloff.pl

Egzaminy kontrolne (obowiązkowe) przeprowadzane są pod koniec każdego semestru:

  • styczniu/lutym grupy A, B, C zdają egzamin semestralny pisemny (Zwischentest)

  • kwietniu grupy B i C zdają egzamin próbny Goethe-Institut (Vortest), pisemny i ustny

  • maju/czerwcu grupy A zdają egzamin semestralny pisemny i ustny (Abschlusstest)

W maju i czerwcu uczniowie z grup A, B i C przystępują do egzaminów Goethe-Institut

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024


Data

Dotyczy

Godzina

07.09.2023
Czwartek

rozpoczęcie zajęć

wg planu

23.09.-30.09.2023

wyjazd do Schöntal

 

1.11.2023
Środa

dzień wolny od zajęć

 

11.11.2023
Sobota

dzień wolny od zajęć

 

20.11.2023
Poniedziałek

egzaminy GI

od 9.00

od 23.12.2023 do 01.01.2024

przerwa świąteczna

 

6.01.2024
Sobota

dzień wolny od zajęć

 

15-20.01.2024

egzaminy semestralne pisemne grup A i B1

grupy A i B1 egzamin na zajęciach

20.01.2024
Sobota

egzaminy semestralne pisemne grup B1+, B2 i C1

od 14.00

29.01. - 11.02.2024

przerwa semestralna

 

28.03. - 02.04.2024

przerwa świąteczna

 

13.04.2024
Sobota

Vortest SA,
grupy: B1+, B2, C1

od 14.00 wg planu

20.04.2024
Sobota

Vortest MA,
grupy: B1+, B2, C1

(tylko dla uczniów szkoły)

od 14.00 wg planu 

21.04.2024
Niedziela

egzaminy GI
Start Deutsch 1
Goethe Zertifikat A2 (Puławy)

od 10.00 wg planu

01-04.05.2024

dni wolne od zajęć

 

11.05.2024
Sobota

egzamin GI
Fit in Deutsch 1,
Start Deutsch 1
SA, MA

od 14.00 wg planu

18.05.2024
Sobota

egzaminy GI
Goethe Zertifikat A2
Goethe Zertifikat A2 - Fit in Deutsch
SA, MA

od 14.00 wg planu

20-25.05.2024

egzaminy końcowe,
pisemne, grupy A i B1

grupy A i B1 egzamin podczas zajęć

termin grupa ustala z Lektorem (27.05. - 08.06.)

egzaminy końcowe,
ustne, grupy A i B1

 

30.05.2024
Czwartek

dzień wolny od zajęć - Boże Ciało

 

03.06.2024
Poniedziałek

egzamin GI - SA

B1, B2, C1, C2

(na wniosek PTN można przystąpić do egzaminu ustnego w dniu egzaminu pisemnego)

godz. 9.00

08.06.2024
Sobota

egzamin GI - MA,

B1, B2, C1, C2

od godz. 14.00 wg listy

18.06.2024
Wtorek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

sala kinowa DK LSM

godz. 16.00

20.06.2024
Czwartek

1. Drugi termin egzaminów końcowych (SA i MA)

2. Testy kwalifikacyjne do szkoły

godz. 16.00

29.08.2024
Czwartek

Testy kwalifikacyjne do szkoły

godz. 16.00

09.09.2024
Poniedziałek

Rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2024/2025

Od 07.09.2024 listy z podziałem na grupy będą w aktualnościach na www.dethloff.pl

SA - pisemny, MA - ustny 

Listy z podziałem na grupy znajdziecie Państwo na www.dethloff.pl