Aktualności


6.02.2023

Egzaminy pisemne 2022/2023 - I semestr


Szanowni Państwo!

 

Zachęcam do zapoznania się z planem egzaminów semestralnych. Proszę o punktualne przybycie na egzamin, najlepiej ok. 10 minut przed jego rozpoczęciem. Ewentualną nieobecność proszę zgłaszać pisemnie do sekretariatu.

Jeżeli ktoś nie będzie mógł wziąć udziału w egzaminach w pierwszym terminie, proszę jak najszybciej powiadomić o tym fakcie sekretariat i lektora. W takiej sytuacji - w zależności od liczby osób nieobecnych - wyznaczymy drugi termin wspólny dla wszystkich lub drugi termin zostanie uzgodniony indywidualnie z lektorem.

 

Wszystkie grupy (od A1.1 do B1 włącznie) piszą egzamin semestralny
na zajęciach w dniach od 6 do 11 lutego 2023r. (poniedziałek-sobota)

 

Egzaminy grup certyfikatowych B1+, B2, B2+, C1

 

data

godzina

poziom/grupy

sala

Lektor

11.02.2023

14.00 – 17.00

B1+

6,7,8

AI, KD, IM

11.02.2023

14.00 – 17.15

B2

2,4

IK, JS

11.02.2023

14.00 – 17.15

B2+

1

DB

11.02.2023

14.00 – 17.30

C1

3

TW

 

mgr Tomasz Wziątek

dyrektor szkoły