Kalendarz szkoły


Organizacja roku szkolnego 2021/2022


Zajęcia rozpoczynamy w poniedziałek, 6 września 2021r.

Nauka podzielona jest na dwa semestry, letni i zimowy, zgodnie z kalendarzem Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Plan zajęć i listy z podziałem na grupy zamieścimy na stronie www.dethloff.pl 3 września 2021r.

Egzaminy kontrolne (obowiązkowe) przeprowadzane są pod koniec każdego semestru:

  • styczniu/lutym grupy A, B, C zdają egzamin semestralny pisemny (Zwischentest)

  • kwietniu grupy B i C zdają egzamin próbny Goethe-Institut (Vortest), pisemny i ustny

  • maju/czerwcu grupy A zdają egzamin semestralny pisemny i ustny (Abschlusstest)

W maju i czerwcu uczniowie z grup A, B i C przystępują do egzaminów Goethe-Institut

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022


Data

Dotyczy

Godzina

06.09.2021

rozpoczęcie zajęć

wg planu

1.11.2021

dzień wolny od zajęć

 

11.11.2021

dzień wolny od zajęć

 

15.11.2021

egzaminy GI

od 9.00

od 23.12.2021 do 02.01.2022

przerwa świąteczna

 

6.01.2022

dzień wolny od zajęć

 

24-29.01.2022

egzaminy semestralne pisemne grup A i B1

grupy A i B1 egzamin na zajęciach

29.01.2022
Sobota

egzaminy semestralne pisemne grup B1+,B2 i C1

od 14.00

14.02. - 27.02.2022

przerwa semestralna

 

09.04.2022
sobota

Vortest SA,
grupy: B1+, B2, C1

od 14.00 wg planu

14.04. - 19.04.2022

przerwa świąteczna

 

23.04.2022
sobota

Vortest MA,
grupy: B1+, B2, C1

(tylko dla uczniów szkoły)

od 14.00 wg planu 

24.04.2022
niedziela

egzamin GI
Start Deutsch 1
Goethe Zertifikat A2 (Puławy)

od 10.00 wg planu

01-03.05.2022

dni wolne

 

07.05.2022
sobota

egzamin GI
Fit in Deutsch 1,
Start Deutsch 1
SA, MA

od 14.00 wg planu

14.05.2022
sobota

egzamin GI
Goethe Zertifikat A2
Goethe Zertifikat A2 - Fit in Deutsch
SA, MA

od 14.00 wg planu

23-28.05.2022

egzaminy końcowe,
pisemne, grupy A i B1

grupy A i B1 egzamin podczas zajęć

termin grupa ustala z Lektorem

egzaminy końcowe,
ustne, grupy A i B1

 

06.06.2022
poniedziałek

egzamin GI - SA

B1, B2, C1

(na wniosek PTN można przystąpić do egzaminu ustnego po egzaminie pisemnym)

godz. 9.00

11.06.2022
sobota

egzamin GI - MA,  

B1, B2, C1

od godz. 14.00 wg listy

13.06.2022
poniedziałek

egzamin GI - MA,  C2

(tylko Modul Sprechen!)

od godz. 16.00

16.06.2022
czwartek

dzień wolny - Boże Ciało

 

21.06.2022
wtorek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

sala kinowa DK LSM

godz. 16.00

23.06.2022
czwartek

1. Drugi termin egzaminów końcowych (SA i MA)

2. Testy kwalifikacyjne do szkoły

godz. 16.00

31.08.2022
środa

Testy kwalifikacyjne do szkoły, pisemne

godz. 16.00

08.09.2022
czwartek

Rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2022/2023

Od 06.09.2022 listy z podziałem na grupy będą w aktualnościach na www.dethloff.pl

SA - pisemny, MA - ustny 

Listy z podziałem na grupy znajdziecie Państwo na www.dethloff.pl