30.past.89


Opis projektu: „30 past 89”


W 2019 roku miałem okazję uczestniczyć w projekcie o nazwie 30.past.89.

Brało w nim udział 18 młodych osób po sześć z trzech różnych krajów - Rosji, Niemiec i Polski.

Celem projektu było przybliżenie wydarzeń historycznych z lat 80’ i 90’. W tych latach zaszło wiele zmian społecznych i przede wszystkim ustrojowych. Komunizm zmierzał ku upadkowi - system się rozpadał, ludzie zaczęli wychodzić na ulice i przede wszystkim domagali się wolności i swobody. Mogliśmy zgłębić ten temat od środka. Prowadziliśmy rozmowy z politykami, działaczami społecznymi i ludźmi kultury. Wspólnie dyskutowaliśmy o tożsamości narodowej, uprzedzeniach które występują pomiędzy nami. To wszystko sprowadzało się do stworzenia spektaklu teatralnego.

 

Spędziliśmy łącznie prawie dwa miesiące w Warszawie, Moskwie i Berlinie uczestnicząc w warsztatach teatralnych.

Razem przez ten czas z pomocą reżyserki stworzyliśmy sztukę w której opowiedzieliśmy o historii naszych krajów, pokoleniu naszym i naszych rodziców. Chcieliśmy również pokazać, że mimo różnych korzeni i odmiennej tradycji jesteśmy wspólnotą. Sam projekt był bardzo ciekawym doświadczeniem, które nauczyło mnie współpracy, akceptacji oraz umożliwił mi poznanie nowych, ciekawych osób. Dodatkowo pomógł mi wyzbyć się uprzedzeń i zrozumieć myślenie innych.

 

Zachęcam wszystkim do udziału w podobnych projektach, ponieważ pozwalają one lepiej poznać świat, inne kultury i zdobyć doświadczenie na całe życie.

 

Michał Hałas, grupa B2

 

 

Jednym ze współorganizatorów projektu była Pani Maryna Czaplińska, Prezes Fundacji im. Dr Michaela Dethloffa