Lektorzy


mgr Monika Kaproń-Dobrowolska


Nauczycielka języka niemieckiego. Absolwentka filologii germańskiej UMCS w Lublinie, stypendystka Katolickiego Instytutu Janineum w Wiedniu, egzaminator egzaminu maturalnego z języka niemieckiego, permanentnie cierpiąca na brak czasu, nieco chaotyczna ale cierpliwie dążąca do wyznaczonego celu. W życiu kieruje się mottem „Słowa dają nadzieję, czyny – pewność” (L. Szulc)”.

W wolnej chwili ładuje swoje akumulatory na działce, wśród kwiatków mniejszych i większych, a jak się już znudzi, to planuje trochę dalsze wypady przeważnie w kierunku Austrii.


e-mail: monika.kapron-dobrowolska@dethloff.pl