Projekty


Już 2100 uczniów wzięło udział w spotkaniach polskiej i niemieckiej młodzieży organizowanych przez szkołę! Współpracujemy z wieloma organizacjami polskimi i niemieckimi w zakresie wymiany młodzieżowej.

 

Aktualne Projekty


  • Wyjazd do Retzbach
    W związku z pandemią wyjazd do Retzbach w 2020 r. nie dojdzie do skutku.

Zrealizowane Projekty


Od 1993 roku wspólnie z Akademie Franz Hitze Haus organizujemy rokrocznie wyjazdy warsztatowe naszych uczniów do Münster. Grupy B1+, C1 i C2 wyjeżdżają od 1994 roku na specjalne tygodniowe warsztaty do Ośrodka Kształceniowego w Retzbach na grę symulacyjną POLIS, którą prowadzą oficerowie Bundeswehry.

Wymiany młodzieżowe wspiera finansowo Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży.