Kursy


Oferujemy Państwu kursy najwyższej jakości. Poprzez test poziomujący dobierzemy dla Państwa grupę, aby nauka była skuteczna, a Państwo mogli rozwinąć swoje kompetencje językowe oraz zdobyć swobodę w posługiwaniu się językiem niemieckim. Nad tym, aby tak się stało czuwa doświadczona kadra lektorów uczących z pasją i zaangażowaniem. W przypadku każdej z form kursów otrzymują Państwo dostęp do sekretariatu internetowego, w którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje (materiał realizowany na zajęciach, prace domowe, oceny, obecności, płatności).


Ponadto zaletą naszych kursów są małe grupy (do 10-12 osób), rozwijanie wszystkich sprawności językowych oraz systematyczne sprawdzanie zdobywanej wiedzy.


Oferujemy Państwu również możliwość płatności ratalnej, a na koniec roku szkolnego otrzymają Państwo świadectwo ukończenia kursu w języku niemieckim i polskim.
Oferujemy:


3 formy kursów

5 rodzajów kursów

 • dla młodzieży 10-11 lat
 • dla młodzieży 12-14 lat
 • dla młodzieży starszej i dorosłych
 • dla maturzystów
 • dla biznesu

Zestawienie kursów:


Poziom kursu Ilość godzin
w roku szkolnym
Zajęcia w tygodniu
godz. = 45min
A1 130 2 x 2 godz.
A2 130 2 x 2 godz.
B1 160 1 x 2 godz. i 1 x 3 godz.
B1+ 200 2 x 3 godz.
B2 200 2 x 3 godz.
B2+ 140 2 x 2 godz.
Kurs konwersacyjny od poziomu B2 100 1 x 3 godz.
C1 200 2 x 3 godz.
C2(k) - przygotowanie do Goethe-Zertifikat C2 MA (Modul Sprechen) 100 1 x 3 godz.
Kurs przygotowujący do konkursu Kuratora Oświaty od kwietnia
ok. 70
1 x 2 godz. (zajęcia w soboty)
Kurs maturalny 80 1 x 3 godz.

Świadectwo ukończenia kursu otrzymują Państwo w języku polskim i niemieckim.


Egzaminy kontrolne (obowiązkowe) przeprowadzane są pod koniec każdego semestru:

Do wyższej grupy kwalifikujemy po zdaniu egzaminu końcowego z oceną minimum "dostateczny" i zaliczeniu testu gramatycznego na minimum 70%.

Uczeń, który nie osiągnął zakładanego minimum może powtórzyć egzamin w sierpniu lub powtórzyć rok nauki.

Do kursu przygotowującego do Konkursu Kuratora Oświaty można dołączyć na każdy etapie.

Ponadto oferujemy:


 • dostęp do sekretariatu elektronicznego, w którym można sprawdzić aktualny kalendarz zajęć, materiał realizowany na zajęciach i pracę domową , materiały dodatkowe, oceny z testów i prac pisemnych oraz informacje o płatnościach
 • rabat przy zakupie podręczników
 • rabat dla rodzin w wysokości 10% ceny kursu
 • bonus dla naszych uczniów: Ty – 150,00 zł, znajomy(a) – 100,00 zł
  Bonus w gotówce wypłacamy po opłaceniu wszystkich rat za kurs.
 • możliwość udziału w warsztatach międzynarodowych w Niemczech oferowanych przez naszą szkołę

W programach na wszystkich poziomach

nauka autoprezentacji oraz prezentacji wyników własnych prac.