Niemiecki – rozsądna inwestycja


Dzisiaj zdobywanie wiedzy to kosztowna, ale i najlepiej opłacalna inwestycja. Idziemy do szkoły, na studia i już po drodze często piszemy swoje pierwsze CV, zgodnie z wzorem, który obowiązuje dzisiaj na polskim i europejskim rynku pracy (patrz tutaj).

Są dwa ważne punkty w tym CV, które interesują potencjalnego pracodawcę lub komisje stypendialne:

 • znajomość języka obcego – najlepiej udokumentowana
 • kompetencje społeczne, czyli każda umiejętność, która przyczynia się do skutecznej interakcji z otoczeniem – udokumentowane

W aspekcie tych dwóch punktów proponujemy Państwu spojrzeć na język niemiecki trochę inaczej - nie w kategoriach lubię/nie lubię, trudny/łatwy - lecz rzeczowo i ekonomicznie.Żaden z języków obcych nie oferuje młodzieży polskiej tylu ciekawych możliwości połączenia przyjemnego z pożytecznym, czyli:


 • edukacji językowej, kulturowej, historycznej i politycznej
 • realizacji pasji i marzeń
 • zdobycia umiejętności cenionych na rynku pracy takich jak umiejętność pracy w zespole międzynarodowym, prezentacja siebie, swojej wiedzy i efektów pracy, prezentowanie swojego kraju i miasta.

Można to uzyskać za stosunkowo niewielką opłatą lub nawet za darmo (wolontariat).

Udokumentowana znajomość języka obcego


Instytut Goethego oferuje uznawane na całym świecie certyfikaty od A1 do C2, w tym również dla młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum.

Od samego początku uczeń poznaje określone techniki egzaminacyjne i strategie uczenia się poszczególnych sprawności językowych przydatne również przy nauce innych języków obcych. Kształtowanie nawyków to bardzo ważny element w procesie nauczania.
 

Po co certyfikaty?

Bardzo się przydają, na przykład przy wnioskowaniu o udział w młodzieżowym spotkaniu międzynarodowym lub o 3-miesięczny wyjazd do szkoły w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii (AFS), czy też kilkumiesięczny do Niemiec (PNWM).

Celem nauki każdego języka obcego powinien być przynajmniej poziom B2. Aby do niego dojść, trzeba się intensywnie uczyć przez 6-7 lat. Certyfikat na tym poziomie jest wymagany przez wiele instytucji i zgodnie z zarządzeniem premiera obowiązuje osoby starające się o pracę w służbach cywilnych i państwowych. B2 to taki poziom zaawansowania językowego, który pozwala podczas pobytu stypendialnego przystąpić do egzaminów przedmiotowych, a tym samym zdobyć dodatkowe punkty do CV.

Natomiast wyjazd na prestiżowe stypendium (DAAD, KAAD, Rotary Club, Copernicus-Berlin), na studia medyczne lub prawnicze, wymaga potwierdzonej znajomości języka na poziomie C1 lub C2, a to oznacza dalsze 2-3 lata nauki.

Inaczej mówiąc, optymalna sytuacja jest taka: zaczynamy uczyć się systematycznie od 5-6 klasy szkoły podstawowej, w klasie maturalnej jesteśmy na poziomie B2/C1 i w zależności od planów życiowych uczymy się dalej.

 

Anerkennung der Goethe-Zertificate B2 Anerkennung der Goethe-Zertificate C1

Realizacja pasji i marzeń, zdobywanie kompetencji społecznych


W Polsce i w Niemczech działa bardzo wiele instytucji wspierających organizacyjnie i finansowo polsko–niemieckie spotkania młodzieży, wyjazdy polskich uczniów do szkół niemieckich , austriackich i szwajcarskich (PNWM, AFS), wyjazdy studentów (stypendia: DAAD, KAAD, Rotary Club, Programy Erasmus, Copernicus i in.) oraz - bardzo cenione przez pracodawców – wyjazdy na międzynarodowe wolontariaty (np. z ASF).

Do najważniejszych instytucji dla młodzieży należą:

PNWM ma oficjalnie status organizacji międzynarodowej, a zatem znajduje się w gronie takich organizacji jak Unia Europejska czy ONZ.

Po obu stronach granicy ponad 125 organizacji, działających jako jednostki centralne PNWM, pomaga aktywnie wspierać kontakty i spotkania międzynarodowe młodzieży, szczególnie na obszarze kontynentu europejskiego i to nie tylko z młodzieżą niemiecką.

W Lublinie działają dwie jednostki centralne PNWM:

W ciągu ponad 20 lat zrealizowano tysiące projektów, w tym również wspólne kursy językowe i szkolenia dla animatorów spotkań młodzieżowych. Jednostką Centralną PNWM naszej szkoły jest Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania w Krakowie. W spotkaniach młodzieży polskiej i niemieckiej organizowanych przez szkołę od 1993r. wzięło udział ponad 2000 naszych uczniów. Młodzież pracuje w mieszanych zespołach polsko-niemieckich (bez tłumacza) i ma konkretne zadania do wykonania. Od zaangażowania każdego z uczestników zależy wynik grupy. W Retzbach pod kierunkiem oficerów Bundeswehry poznajemy zasady gier symulacyjnych na przykładzie gry POLIS. Gry symulacyjne są coraz bardziej popularne np. przy naborze pracowników do dużych firm na kierownicze stanowiska. Warto poznać ich zasady. Na zakończenie każdego programu międzynarodowego uczestnicy otrzymują potwierdzenie udziału z opisem zdobytych kompetencji.

 

STUDIA z językiem niemieckim, przykłady:


 • w Polsce - z wykładowym językiem niemieckim
 • w Niemczech - programy podwójnych dyplomów

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,Szkoła Prawa Niemieckiego.

Kadra naukowa to nauczyciele akademiccy z niemieckich uniwersytetów oraz praktycy z niemieckich kancelarii prawnych.

Uniwersytet Warszawski,Szkoła Prawa Niemieckiego.

Zajęcia prowadzi ponad 20 Profesorów z najlepszych uniwersytetów z Niemiec. Najlepsi absolwenci otrzymują zagraniczne staże w: Deutsche Telekom, Allianz, Volkswagen, Daimler czy ThyssenKrupp.

Szkoła Główna Handlowa(SGH)

 • studia licencjackie - możliwość realizacji części zajęć z programu studiów w języku niemieckim już od I semestru
 • studia magisterskie - kontynuacją programu na studiach magisterskich są Programy Podwójnych Dyplomów (tzw. MPPD), obejmujące uczelnie niemieckie:
  • Technische Universität Berlin (TUB)
  • Universität zu Köln (UoC)
  • Johanes Gutenberg Universität Mainz (JGU)
  • University Duisburg-Essen (MSM)
  • Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (EUV)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • Szkoła Prawa Niemieckiego, prowadzący to m.in. profesorowie z uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji. Od 2010 roku Szkoła Prawa Niemieckiego dysponuje stypendiami DAAD zapewniającymi pobyt w Niemczech w ramach studiów LL.M.
 • Zarządzanie międzynarodowe w języku niemieckim, konsorcjum UJ i ESB Business School Reutlingen University

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • Zarządzanie międzynarodowe w języku niemieckim
 • Możliwość podwójnego dyplomowania. Uczelnia ma umowy z:
  • Wydziałem inżynierii materiałowej i ceramiki - Fachhochschule Münster
  • Wydziałem Inżynierii metali i informatyki przemysłowej - Technische Universität Bergakademie Freiberg
  • Wydziałem energetyki paliw i Wydziałem inżynierii mechanicznej i robotyki - Technische Universität Clausthal

Instytut Informatyki w Zarządzaniu w Szczecinie

Informatyka gospodarcza, studia polsko-niemieckie,

Uniwersytet Gdański i Universität zu Köln,Szkoła Prawa Niemieckiego

 

Zachęcam do skorzystania z przedstawionych propozycji
dr Jadwiga Dethloff