Projekty - działalność non profit


Już 2600 uczniów wzięło udział w spotkaniach polskiej i niemieckiej młodzieży organizowanych przez szkołę!

 

Aktualne Projekty


Zrealizowane Projekty


W latach 1993 - 2013 współpracowaliśmy z Akademie Franz Hitze Haus w Münster realizując m.in. wspólnie projekty trójstronne w Lublinie, we Lwowie i w Niemczech. Od 1994r. uczniowie szkoły wyjeżdżają na specjalne tygodniowe warsztaty do Ośrodka Kształceniowego w Retzbach na grę symulacyjną POLIS, którą prowadzą oficerowie Bundeswehry.

Wymiany młodzieżowe wspiera finansowo Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży.