Kalendarz szkoły


Organizacja roku szkolnego 2017/2018


Zajęcia rozpoczynamy w poniedziałek, 4 września 2017r.

Nauka podzielona jest na dwa semestry, letni i zimowy, zgodnie z kalendarzem Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Plan zajęć i listy z podziałem na grupy zamieścimy na stronie www.dethloff.pl 2 września 2017r.

Egzaminy kontrolne(obowiązkowe) przeprowadzane są pod koniec każdego semestru:

  • styczniu/lutym grupy A, B, C zdają egzamin semestralny pisemny (Zwischentest)

  • kwietniu grupy B i C zdają egzamin próbny Goethe-Institut (Vortest), pisemny i ustny

  • maju/czerwcu grupy A zdają egzamin semestralny pisemny i ustny (Abschlusstest)

W maju i czerwcu uczniowie z grup A, B i C przystępują do egzaminów Goethe-Institut

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018


Data

Dotyczy

Godzina

od 04.09.2017

rozpoczęcie zajęć

wg planu

16.09-23.09.2017

wyjazd do Reztbach, gra symulacyjna POLIS

 

01. i 11.11.2017

dni wolne od zajęć

 

23.12.2017 - 01.01.2018

przerwa świąteczna

 

06.01.2018

dzień wolny

 

styczeń 2018

egzaminy semestralne pisemne wszystkich grup

wg planu

29.01. - 11.02.2018

przerwa semestralna

 

29,03 - 03.04.2018

przerwa świąteczna

 

07.04.2018
sobota

Vortest SA,
grupy: B1+, B2, C1

od 14.00 wg planu

14.04.2018
sobota

Vortest MA,
grupy: B1+, B2, C1

(tylko dla uczniów szkoły)

od 14.00 wg planu 

22.04.2018
niedziela

egzaminy GI
Start Deutsch 1
i Goethe Zertifikat A2 (Puławy)

od 10.00 wg planu

01-03.05.2018

dni wolne

 

12.05.2018
sobota

egzamin GI
Fit in Deutsch 1,
Start Deutsch 1
SA, MA

od 14.00 wg planu

19.05.2018
sobota

egzamin GI
Goethe Zertifikat A2
Goethe Zertifikat A2 Fit in Deutsch
SA, MA

od 14.00 wg planu

26.05.2018
sobota

egzaminy końcowe,
pisemne grupy A i B1

wg planu

termin grupa ustala z Lektorem

egzaminy końcowe,
ustne grupy A i B1

 

09.06.2018
sobota

egzamin GI - SA

B1, B2, C1

Grupy A i B1 nie mają zajęć

godz. 9.00

11.06.2018
poniedziałek

egzamin GI - MA,  C2

(tylko Modul Sprechen!)

od godz. 16.00 wg listy

16.06.2018
sobota

egzamin GI - MA,  

B1, B2, C1

od godz. 14.00 wg listy

19.06.2018
wtorek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

sala kinowa DK LSM

godz. 16.30

20.06.2018

środa

1. Drugi termin egzaminów końcowych (SA i MA)

2. Testy kwalifikacyjne do szkoły, pisemne i ustne

godz. 16.00

03.09.2018
środa

Testy kwalifikacyjne do szkoły, pisemne i ustne

godz. 16.00

06.09.2018
czwartek

Rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2018/2019

Od 04.09.2018 listy
z podziałem na grupy
będą w aktualnościach
na www.dethloff.pl

SA - pisemny, MA - ustny 

Listy z podziałem na grupy znajdziecie Państwo na www.dethloff.pl