Kalendarz szkoły


Organizacja roku szkolnego 2019/2020


Zajęcia rozpoczynamy w czwartek, 5 września 2019r.

Nauka podzielona jest na dwa semestry, letni i zimowy, zgodnie z kalendarzem Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Plan zajęć i listy z podziałem na grupy zamieścimy na stronie www.dethloff.pl 4 września 2019r.

Egzaminy kontrolne (obowiązkowe) przeprowadzane są pod koniec każdego semestru:

  • styczniu/lutym grupy A, B, C zdają egzamin semestralny pisemny (Zwischentest)

  • kwietniu grupy B i C zdają egzamin próbny Goethe-Institut (Vortest), pisemny i ustny

  • maju/czerwcu grupy A zdają egzamin semestralny pisemny i ustny (Abschlusstest)

W maju i czerwcu uczniowie z grup A, B i C przystępują do egzaminów Goethe-Institut

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


Data

Dotyczy

Godzina

05.09.2019

rozpoczęcie zajęć

wg planu

14.09-21.09.2019

wyjazd do Reztbach, gra symulacyjna POLIS

 

01., 02. i 11.11.2019

dni wolne od zajęć

 

23.12.2019 - 01.01.2020

przerwa świąteczna

 

06.01.2020

dzień wolny od zajęć

 

13.01. - 26.01.2020

przerwa semestralna

 

03-08.02.2020

egzaminy semestralne pisemne grup A i B1

grupy A i B1 egzamin na zajęciach

08.02.2020

egzaminy semestralne pisemne grup B1+,B2 i C1

od 14.00

09.04. - 14.04.2020

przerwa świąteczna

 

18.04.2020
sobota

Vortest SA,
grupy: B1+, B2, C1

od 14.00 wg planu

25.04.2020
sobota

Vortest MA,
grupy: B1+, B2, C1

(tylko dla uczniów szkoły)

od 14.00 wg planu 

19.04.2020
niedziela

egzaminy GI
Start Deutsch 1
i Goethe Zertifikat A2 (Puławy)

od 10.00 wg planu

01-03.05.2020

dni wolne

 

09.05.2020
sobota

egzamin GI
Fit in Deutsch 1,
Start Deutsch 1
SA, MA

od 14.00 wg planu

16.05.2020
sobota

egzamin GI
Goethe Zertifikat A2
Goethe Zertifikat A2 - Fit in Deutsch
SA, MA

od 14.00 wg planu

25-30.05.2020
sobota

egzaminy końcowe,
pisemne, grupy A i B1

grupy A i B1 egzamin podczas zajęć

termin grupa ustala z Lektorem

egzaminy końcowe,
ustne, grupy A i B1

 

02.06.2020
wtorek

egzamin GI - SA

B1, B2, C1

(na wniosek PTN można przystąpić do egzaminu ustnego po egzaminie pisemnym)

godz. 9.00

06.06.2020
sobota

egzamin GI - MA,  

B1, B2, C1

od godz. 14.00 wg listy

06.06.2020
sobota

egzamin GI - MA,  C2

(tylko Modul Sprechen!)

wg listy

18.06.2020
czwartek

1. Drugi termin egzaminów końcowych (SA i MA)

2. Testy kwalifikacyjne do szkoły

godz. 16.00

23.06.2020

wtorek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

sala kinowa DK LSM

godz. 16.00

31.08.2020
poniedziałek

Testy kwalifikacyjne do szkoły, pisemne

godz. 16.00

07.09.2020
czwartek

Rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2020/2021

Od 05.09.2020 listy z podziałem na grupy będą w aktualnościach na www.dethloff.pl

SA - pisemny, MA - ustny 

Listy z podziałem na grupy znajdziecie Państwo na www.dethloff.pl